2019 වසරේ අප දහම් පාසලේ සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය අප්‍රෙල් මස 05 වැනිදා පැවැත්වේ. විස්තර බලන්න මෙතැනින්

Singithi Awurudu -2019 Flyer