ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වන නිදහස් දිනය සැමරීම – චායාරුප

ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වන නිදහස් දිනය සැමරීමේ උත්සවය පෙබරවාරි මස 8 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායි හි ලතීඵා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇති උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ.

මෙම උත්සවය ඩුබායි දහම් පාසල, ඩුබායි හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් කාර්යාලය සහ ඩුබායි හි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුනි.

මෙම සංදර්ශනයේ විශේෂාංග වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩුබායි දහම් පාසලේ දරු දැරියන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීම මෙම උත්සවයේ විශේෂත්වයක් විය.

උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙතැනින්

independence-Day-Flyer