වෙසක් උත්සවය – 2017

ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල 2017 වසරේ ඩුබායි හි වෙසක් උත්සවය, මැයි මස 5වැනිදා, සිකුරාදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් චරිත යට්ටෝගොඩ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙතැනින්