දහම් පාසල වෙත පැමිණෙන වාහන සඳහා වූ තහනම් කලාපය පිළිබඳ සිහි කැඳවීමයි

ඔබගේ දරුවන් දහම් පාසලට  අලුතින් හෝ නැවත ඇතුළත් කරන විට මෙම ජාතික මෙහෙවරෙහි අඛණ්ඩ අනාගත පැවැත්ම උදෙසා ඔබ විසින් එකඟ වූ පහත සඳහන් කොන්දේසිය නැවත අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමු.

එම ගිවිසුමෙහි 10 වෙනි කොන්දේසිය අනුව:

“10. දෙමාපියන් තමන්ගේ වාහන කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයට යාබද මාර්ග වලට (අමුණුම 1) අවතීර්ණ නොකර වෙනත් නීත්‍යානුකුලව නතර කළ හැකි ස්ථානයන්හි නවතා පාසලට දරුවන් රැගෙන ඒම සහ රැගෙන යාම කළ යුතුය. මෙම කොන්දේසිය සතියේ දිනයන් හි පැවැත්වෙන අතිරේක පංති, පුහුණුකිරීම් කටයුතුවලට සහභාගී වීමේදීද ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.”

දෙමව්පියන් සුළු පිරිසක්, ඉහත එකඟතාවයන් කඩ කරමින් මෙම තහනම් කලාපය තුළට තම වාහන ඇතුළු කරන බව දෙමාපියන් ගෙන් සමන්විත රථවාහන කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කොට ඇත. ඔබගේ මෙම ක්‍රියාව, දහම් පාසල මෙම ස්ථානයේ නැවත ආරම්භ කිරීමට කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාල පරිශ්‍රය හිමියන් (Landlord) වෙත දුන් පොරොන්දුව කඩකිරීමක් වන අතර එය ඉතාමත්ම බරපතළ කරුණක් බව නොකිව මනාය.

පසුගිය මහා සභා රැස්වීමේ දී ඒකමතිකව අනුමත වූ පරිදි කොන්දේසි කඩ කරන දෙමව්පියන්ගේ දරුවන් පන්ති තහනමකට යටත් වන බව කණගාටුවෙන් වුවද සඳහන් කරන්නෙමු. මෙලෙස දරුවන් ඇතුළු අප සියලු දෙනා අපහසුතාවයට ලක් නොකොට දහම් පාසල් කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ඔබ සැමගේ සහාය බලාපොරොත්තු වෙමු.

Addendum1-Parking- Prohobited-Zones