ඩුබායි දහම් පාසලේ 18 වන සංවත්සරය සැමරීමේ උත්සවය

ඩුබායි දහම් පාසල ආරම්භ කර 2019 අප්‍රේල් මස 21 වැනි දිනට 18 වසරක් සම්පුර්ණ වීම සැමරීම උදෙසා “ ඩුබායි දහම් පාසලේ 19 වන සංවත්සරය සැමරීමේ උත්සවය” අප්‍රේල් 19 වැනිදා, සිකුරාදා ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් චරිත යට්ටෝගොඩ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බව ඉතා කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

සියලුම ශ්‍රේණි වල (1 වසර සිට 8 වසර ) දක්වා දරු දැරියන් සහභාගී වීමට නියමිත මෙම උත්සවය 19, සිකුරාදා උදෑසන 8.30ට ආරම්භ වනු ඇත. මෙම උත්සවයේදී 2018-2019 වසර ඇතුලත දහම් පාසල මගින් පැවැත්වූ සියලුම කුසලතා ඇගයීම් වල ස්ථාන ලබාගත් (වෙබ් අඩවියේ පලවූ ප්‍රතිපල අනුව) ජයග්‍රාහකයින් හට අදාළ සහතික සහ සිහිවටන ප්‍රධානය කරන බව ඉතා කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.