• ඩුබායි දහම් පාසල, ඩුබායිහි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කරන 2018 වසරේ “වෙසක් මංගල්‍යය” මැයි මස 4 වැනිදා සිකුරාදා සවස 4.30 සිට ලතීඵා රෝහල් ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. උත්සවයේ විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න. දහම් පාසලේ දරුවන් විසින් ගායනා කරන භක්ති ගීත ලබාගන්න මෙතනින්... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසලේ දරුවන්ගේ අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2018, අප්‍රේල් මස 6 වැනිදා සිකුරාදා උදෑසන 8.00 සිට ඩුබායි හි ශේකා ලතීඵා (අල් වාසල් ) ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු ... [read more]
  • මෙම අධ්‍යයන වසරේ ඉදිරි සති කිහිපය තුල දහම් පාසලේ පැවැත්වෙන වැඩ සටහන් ඔබ සැමගේ දැනගැනීම පිණිස පහත සඳහන් කරමු. 2018 අධ්‍යයන වසරේ යෝජිත විශේෂ වැඩ සටහන් අංකය වැඩසටහන දිනය 01 කියවීමේ තරඟය 2018 පෙබ. 23 02 කණ්ඩායම් චායාරුප ගැනීම. පාසල් කාල සීමාව තුල 2018 මාර්තු 02 03 කථික ... [read more]
  • “Sri Lanka Day 2018” ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් කාර්යාලය, ඩුබායි දහම් පාසැල සහ ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධාන සහ ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර, පෙබරවාරි 9 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායි හි සබිල් උද්‍යානයෙහි ඉතා උත්කර්ශවත් ලෙස පැවැත් වූ "ශ්‍රී ලංකා දිනය - 2018" ඉතාමත සාර්ථක වූ උත්සවයක් බව ඉතා සතුටින් සඳහන් කරමු. ... [read more]