• ඩුබායි දහම් පාසල ඩුබායි දේශයේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව සමග වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන පිරිත් පිංකම මෙවරත් දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දින දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමු. ... [read more]
  • තුන් සූත්‍රය කටපාඩම් දීමේ පළමු, දෙවන සහ තෙවන අදියරයන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පසුගිය වසර තුන තුළ පවත්වන්නට යෙදුනි. මෙම වසරේ සිට සුත්‍ර තුනම එක තරගයක කොටස් ලෙසට 2017 පෙබරවාරි මස පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. ... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ළමා චිත්‍ර තරඟය, 2017 ජනවාරි මස 21 වැනිදා, සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු යොදා ඇත. ... [read more]
  • පසුගිය දා පවත්වන්නට යෙදුනු ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟ මාලාව, බෞද්ධයා නාලිකාව විසින් විකාශනය කල අතර පටිගත කරන ලද වැඩසටහන් බලන්න මෙතනින් උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙතනින්; ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟය – 4 වෙනි පන්තිය ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟය – 5 වෙනි පන්තිය ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟය... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දරුවන් සඳහා මෙහෙයවන ලද පොසොන් ළමා සිල් පිංකම 2016 ජුනි මස 25 වැනිදා, සෙනසුරාදා දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වූ බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. වැඩිහිටි පින්වතුන් වෙනුවෙන් පොසොන් සිල් පිංකම ජුනි මස 24 වැනිදා, සිකුරාදා දින දහම් පාසල... [read more]