• ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල 2017 වසරේ ඩුබායි හි වෙසක් උත්සවය, මැයි මස 5වැනිදා, සිකුරාදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ. ... [read more]
  • 2017 වසරේ පිරිත් කටපාඩම් දීමේ තරඟයේ ප්‍රථිපල බලන්න මෙතැනින් ත්‍යාග සහ සහතික ප්‍රධානය අප්‍රේල් 21වැනිදා පැවැත්වෙන දහම් පාසලේ 16 වැනි සංවත්සර උත්සවයේදී... [read more]