• දහම් පාසලේ දරුවන්ගේ සිංහල භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව, කථන හැකියාව ආදී කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඩුබායි දහම් පාසල විසින් විශේෂ තරඟ මාලාවක්, 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමට සුදානම් කර ඇත. මෙම තරඟ මාලාවේ පළමු පියවර වශයෙන් පහත සඳහන් තරඟ සඳහා අයදුම්පත... [read more]
  • December 14, 2017

    Sri Lanka National Day - 2018

  • February 9 - Zabeel Park Dubai                                                                                                                                                                                                                                            ... [read more]
  • 2018 ජනවාරි මස සිට සියලුම දරුවන් හට දහම් පාසලට පැමිණීමේදී 2018 වසර සඳහා නිකුත් කරන හැඳුනුම් පත අවශ්‍ය බව අවධාරණය කරමු. ඔබගේ දරුවාගේ චායාරුපය අප වෙත එවා නොමැතිනම් කරුණාකර හැකි ඉක්මනින් දකුණු පස ඇති ප්‍රවේශයෙන් චායාරුපය  අප වෙත එවන මෙන් කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.... [read more]
  • තුන් සූත්‍රය කටපාඩම් දීමේ පළමු, දෙවන සහ තෙවන අදියරයන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පසුගිය වසර තුන තුල පවත්වන්නට යෙදුනි. මෙම වසරේ සිට සූත්‍ර තුනම එක් තරඟයක කොටස් ලෙසට 2018 ජනවාරි මස 26 වැනිදා සිකුරාදා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු යොදා ඇත. එක් සූත්‍රයක් හෝ එහි කොටසක් වයස් ඛාණ්ඩ අනුව සජ්ජායනා කිරීමෙන් මෙම තරඟයට සහභාගී... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල 2017 වසරේ ඩුබායි හි වෙසක් උත්සවය, මැයි මස 5වැනිදා, සිකුරාදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ. ... [read more]