• ඩුබායි දහම් පාසලේ 2016-2017 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම 2016 සැප්තැම්බර් මස 16 , 23 සහ 30 සිකුරාදා දින තුල, පෙ.ව. 9:30 සිට දහවල් 11:30 දක්වා ද, ප.ව. 1:45 සිට සවස 3:45 දක්වා ද, ඩුබායි කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ පිහිටි දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරෙනු ඇත. සුදුසුකම්: 1 වසර සඳහා ඇතුලත්... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දරුවන් සඳහා මෙහෙයවන ලද පොසොන් ළමා සිල් පිංකම 2016 ජුනි මස 25 වැනිදා, සෙනසුරාදා දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වූ බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. වැඩිහිටි පින්වතුන් වෙනුවෙන් පොසොන් සිල් පිංකම ජුනි මස 24 වැනිදා, සිකුරාදා දින දහම් පාසල... [read more]
  • අප දහම් පාසලේ 2016 වසරේ පැවැත්වූ ළමා චිත්‍ර තරඟයේ හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරු දැරියන්ගේ නම් බලන්න මෙතනින් හොඳම චිත්‍ර බලන්න මෙතනින් දරු දැරියන් චිත්‍ර අඳින අවස්තාවීදී ගත චායාරුප බලන්න මෙතනින් පසුගිය වසර වල පැවැත්වූ තරඟ වලදී අපගේ දරුවන් විසින් අඳින ලද හොඳම චිත්‍ර බලන්න මෙතැනින්... 200... [read more]