• 2017 වසරේ අත් අකුරු තරඟය මාර්තු 31 වැනිදා සිකුරාදා දහම් පාසල් කාල සීමාව තුල සිදුකෙරෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. කරුණාකර ඔබෙගේ දරුවන් හට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදී තරඟයට සුදානම් කරවන්න. ... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසැල විසින් පවත්වන වාර්ෂික ළමා චිත්‍ර තරඟය 2017 පෙබරවාරි මස 18 වැනිදා සෙනසුරාදා දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්විණ. හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ගේ නම් ළඟදීම මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බලන්න.... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල, ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය සහ ඩුබායි හි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කල ශ්‍රී ලංකාවේ 69 වැනි නිදහස් උත්සවය පෙබරවාරි 10 වැනිදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් චරිත යට්ටෝගොඩ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී. උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙත... [read more]
  • පසුගිය දා පවත්වන්නට යෙදුනු ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟ මාලාව, බෞද්ධයා නාලිකාව විසින් විකාශනය කල අතර පටිගත කරන ලද වැඩසටහන් බලන්න මෙතනින් උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙතනින්; ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟය – 4 වෙනි පන්තිය ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟය – 5 වෙනි පන්තිය ත්‍රි බෝධි දහම් දැනුම තරඟය... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දරුවන් සඳහා මෙහෙයවන ලද පොසොන් ළමා සිල් පිංකම 2016 ජුනි මස 25 වැනිදා, සෙනසුරාදා දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වූ බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. වැඩිහිටි පින්වතුන් වෙනුවෙන් පොසොන් සිල් පිංකම ජුනි මස 24 වැනිදා, සිකුරාදා දින දහම් පාසල... [read more]