• පුජ්‍ය ගම්පහ මහානාම ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දරුවන් සඳහා මෙහෙයවන පොසොන් ළමා සිල් පිංකම 2016 ජුනි මස 25 වැනිදා, සෙනසුරාදා උදෑසන 8.00 සිට ... [read more]
  • අප දහම් පාසලේ 2016 වසරේ පැවැත්වූ ළමා චිත්‍ර තරඟයේ හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරු දැරියන්ගේ නම් බලන්න මෙතනින් හොඳම චිත්‍ර බලන්න මෙතනින් දරු දැරියන් චිත්‍ර අඳින අවස්තාවීදී ගත චායාරුප බලන්න මෙතනින් පසුගිය වසර වල පැවැත්වූ තරඟ වලදී අපගේ දරුවන් විසින් අඳින ලද හොඳම චිත්‍ර බලන්න මෙතැනින්... 200... [read more]