• 2017 වසරේ පිරිත් කටපාඩම් දීමේ තරඟයේ ප්‍රථිපල බලන්න මෙතැනින් ත්‍යාග සහ සහතික ප්‍රධානය අප්‍රේල් 21වැනිදා පැවැත්වෙන දහම් පාසලේ 16 වැනි සංවත්සර උත්සවයේදී... [read more]
  • අපේ දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කරන 2017 වසරේ වෙසක් උත්සවයේ 1, 2 සහ 3 වසර දරුවන් ගායනා කරන භක්ති ගීත වල වචන, ගායනය සහ අනුවාදනය ලබාගන්න මෙතැනින් 2017 වසරේ වෙසක් උත්සවයේ භක්ති ගීත ගායනා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත්වන 1, 2 සහ 3 වසර දරු දැරියන් ඒ සඳහා පුහුණු කිරීම දහම් පාසල් කාලය තුලදී සිදුකරන බව කරුණාවෙන් සලකන... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල, ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය සහ ඩුබායි හි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කල ශ්‍රී ලංකාවේ 69 වැනි නිදහස් උත්සවය පෙබරවාරි 10 වැනිදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් චරිත යට්ටෝගොඩ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී. උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙත... [read more]