• අප දු දරුවන්ගේ සිංහල අත් අකුරු නිවැරදිව සහ ලස්සනට ලිවීමට පුහුණු කිරීමේ අදහසින් මෙවරත් අප දහම් පාසැලේ අත් අකුරු තරඟය, 2018 මාර්තු මස 23 වැනිදා සිකුරාදා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. ... [read more]
  • මෙම අධ්‍යයන වසරේ ඉදිරි සති කිහිපය තුල දහම් පාසලේ පැවැත්වෙන වැඩ සටහන් ඔබ සැමගේ දැනගැනීම පිණිස පහත සඳහන් කරමු. ... [read more]
  • කථික, කවි සහ කියවීමේ තරඟ සඳහා අයදුම් පත් භාර ගැනීම අවසන් වී ඇත. තරඟ පැවැත්වෙන දින පහත සඳහන් කර ඇත. තරඟ සඳහා අයදුම් කර ඇති දරුවන් ඒ සඳහා සුදානම් කර නියම්ත දින වලදී තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න. ... [read more]
  • “Sri Lanka Day 2018” ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් කාර්යාලය, ඩුබායි දහම් පාසැල සහ ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධාන සහ ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර, පෙබරවාරි 9 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායි හි සබිල් උද්‍යානයෙහි ඉතා උත්කර්ශවත් ලෙස පැවැත් වූ "ශ්‍රී ලංකා දිනය - 2018" ඉතාමත සාර්ථක වූ උත්සවයක් බව ඉතා සතුටින් සඳහන් කරමු. ... [read more]
  • තුන් සුත්‍රය කටපාඩම් දීම 2018 ජනවාරි මස 26 වැනිදා පවත්වන්නට යෙදුනු අතර, ඉතා හොඳින් පිරිත් සජ්ජායනා කල දරුවන්ගේ නම් ළඟදීම මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බැලීමට හැකි වන බවද කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.... [read more]
  • දහම් පාසලේ 2017-2018 වසරේ අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම දරු දැරියන් හට නව හැඳුනුම් පත් (ID). නිකුත් කර ඇති බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. දහම් පාසලට පැමිණෙන සෑම අවස්ථාවකදීම මෙම හැඳුනුම් පත පැළඳීම අත්‍යවශ්‍ය බව අවධාරණය කරමු. දහම් පාසලෙන් බාහිරව කෙරෙන කිසිම උත්සවයකදී හෝ වෙනත් අවස්ථාවන්හිදී මෙම හැඳුන... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල 2017 වසරේ ඩුබායි හි වෙසක් උත්සවය, මැයි මස 5වැනිදා, සිකුරාදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ. ... [read more]