• අප දහම් පාසලේ 2017-2018 අධ්‍යයන වසර, සැප්තැම්බර් 8 වැනිදා සිකුරාදා ආරම්භ වන බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමු. මෙම අධ්‍යයන වසරේ ඉදිරි වැඩකටයුතු පහත සඳහන් කාල සටහනට අනුව පැවැත්වෙනු ඇත. ... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල විසින් සංවිධානය කල 2017 වසරේ ඩුබායි හි වෙසක් උත්සවය, මැයි මස 5වැනිදා, සිකුරාදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ. ... [read more]
  • 2017 වසරේ පිරිත් කටපාඩම් දීමේ තරඟයේ ප්‍රථිපල බලන්න මෙතැනින් ත්‍යාග සහ සහතික ප්‍රධානය අප්‍රේල් 21වැනිදා පැවැත්වෙන දහම් පාසලේ 16 වැනි සංවත්සර උත්සවයේදී... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසල, ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය සහ ඩුබායි හි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කල ශ්‍රී ලංකාවේ 69 වැනි නිදහස් උත්සවය පෙබරවාරි 10 වැනිදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් චරිත යට්ටෝගොඩ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී. උත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙත... [read more]